fbpx

Nori dirbti kartu su mumis?
Palik mums žinutę ir, jei turi, savo portfolio.
Netrukus susisieksime

  Apie tave

  Privatumo politika

  UAB „100 ačiū“, juridinio asmens kodas 304065386, registracijos adresas Žirgo g. 2-12, Vilnius (toliau – UAB „100 ačiū“), įsipareigoja užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą ir Jūsų teisių apsaugą Jums pildant www.gochildren.lt svetainėje esančią anketą.

  Įgyvendindama šias pareigas, UAB „100 ačiū“ vadovaujasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų ir privatumo teisinę apsaugą.

  Ši UAB „100 ačiū“ privatumo politika ir taisyklės (toliau – Privatumo politika ) aprašo www.gochildren.lt svetainėje anketą pildančių lankytojų duomenų tvarkymo praktiką. Ji gali būti keičiama ir tobulinama pasikeitus galiojančių teisės aktų nuostatoms, esant programinės įrangos funkcionalumo pokyčiams ar kitomis nenumatytomis aplinkybėmis. Apie pakeitimus bus pranešama el. laišku.

  Užsukę į UAB „100 ačiū“ svetainę www.gochildren.lt, pateikę savo asmens duomenis anketoje, Jūs mums suteikiate teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Jūsų duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje.

  Jei pildote UAB „100 ačiū“ svetainėje www.gochildren.lt esančią anketą, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politika, Jūs neturite teisės pildyti UAB „100 ačiū“ svetainėje www.gochildren.lt esančios anketos.

   

  UAB „100 ačiū“ tvarkomi asmens duomenys

  Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis vartotojo pateiktu sutikimu. UAB „100 ačiū“ tvarko asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate pildydami anketą svetainėje www.gochildren.lt: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, darbų pavyzdžiai, gyvenimo aprašymas.

   

  Asmens duomenų tvarkymo tikslai

  UAB „100 ačiū“ tvarko Jūsų asmens duomenis tam, kad:

  –     būtų galimybė suteikti jums paslaugą susijusią su darbo pasiūlymais;

  –     laiku ir tinkamai būtų pateikti atsakymai į Jūsų užklausas, prašymus;

  –     galėtų suteikti aktualią informaciją susijusią su teikiama paslauga.

   

  Saugojimo terminas

  Jūsų asmens duomenis saugosime tol, kol pateiksite prašymą el. paštu hi@gochildren.lt juos sunaikinti.

   

  Asmens duomenų perdavimas

  Jūsų pateikti asmens duomenys jokiu būdu nebus perduodami trečiosioms šalims, išskyrus jei tai būtų būtina mūsų paslaugoms teikti, ir įstatymų numatytus atvejus, kai tai pateikti būtina (pvz., teisėsaugos institucijoms, teismui).

  Duomenys trečiajai šaliai gali būti perduoti esant išankstiniam Jūsų sutikimui.

   

  Naujienlaiškiai

  Naujienlaiškių galite atsisakyti atsakydami į laišką, kad atsisakote juos gauti.

   

  Jūsų teisės

  Vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, Jūs turite šias teises:

  –       sužinoti (būti informuotu), kokius Jūsų asmens duomenis tvarko UAB „100 ačiū“;

  –       susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;

  –       reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius savo asmens duomenis;

  –       reikalauti ištrinti visus apie Jus sukauptus duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;

  –       reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai;

  –       reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, jei tai atitinka įstatymu apibrėžtus kriterijus;

  –       nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu;

  Gavę tokį Jūsų prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateiksime atsakymą apie atliktus prašyme nurodytus veiksmus ar motyvuotai atsisakysime juos atlikti.

  Jums pateikus prašymą, susijusį su aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimu, mums gali būti reikalinga nustatyti Jūsų asmens tapatybę dėl ko mes galime paprašyti Jūsų pateikti papildomų duomenų ar dokumentų. Visi šie papildomi duomenys bus naudojami išimtinai tik Jūsų tapatybės nustatymo tikslais ir tai padarius bus nedelsiant saugiai mūsų ištrinti.

  Jūsų prašymas, klausimas ar nurodymas UAB „100 ačiū“ turi būti pateikiamas elektroniniu paštu adresu hi@gochildren.lt.